Wien | 4.10.18

Docentenbijeenkomst van de Duitstalige neerlandistiek 2018 te Wenen, 4-6 oktober 2018

Het thema van de docentenbijeenkomst 2018 luidt: Gelaagde constructies, identiteit en betekenis in taal, kunst en literatuur. Het programma zal bestaan uit een openingsdag op de universiteit met een plenaire taalkundige openingslezing en de ledenvergadering van het Niederlandistenverband; een dag in het Kunsthistorisches Museum (tijdens de dan zojuist geopende grote Brueghel-tentoonstelling) en op andere locaties met kunsthistorische lezingen en rondleidingen; een afsluitende dag met o.m. de lectorenvergadering, sessies met onderzoekspresentaties voor promovendi en habilitandi en een afsluitende plenaire letterkundige slotlezing. Nadere informatie volgt!